НАЧАЛО    ФЕН КЛУБ    ЧЛЕНСТВО    MEMBERSHIP    БИЛЕТИ    MANCHESTER UNITED    НОВИНИ    КОНТАКТИЧЛЕНСТВО | КАНДИДАСТВАНЕ | ТАКСИ

Кандидастването за членство става с МОЛБА  до Управителния съвет. При одобрение се заплащат следните такси:


5 лв. встъпителна вноска (само за новоприети членове)

сумата се превежда по сметката ЗА ЧЛЕНСКИ ВНОС с основание "Встъпителна вноска" + име и фамилия)

Членски внос за сезон  2019/20

- 48 /четиридесет и осем/ лева за пълнолетни

- 40 /четиридесет/ лева - подновяване на членство за пълнолетни в периода 01.06 - 27.07

- 12 /дванадесет/ лева за непълнолетни и пенсионери

- 10 /десет/ лева - подновяване на членство за непълнолетни и пенсионери в периода 01.06 - 27.07

(сумата се превежда по сметката ЗА ЧЛЕНСКИ ВНОС с основание "Членски внос 2019/20" + име и фамилия


Банкова сметка:

ЗА ЧЛЕНСКИ ВНОС: Пощенска Банка  IBAN: BG69BPBI88981029833301  BIC: BPBIBGSF


One United Membership за сезон 19/20 | задължителен при кандидастване за билети

Заплащането на One United Membership става чрез официалния сайт на Manchester United

Цена от 15 £ до 35 £* без доставка**

*стойността на One United Membership се изчислява според курса на БНБ към датата на плащане

**доставката на One United Membership зависи единствено и само от Manchester United Ticketing & Membership Services и Български пощиМОЛБА ЗА ЧЛЕНСТВО

За повече информация: тел. 0890 522 622; 0898 70 23 77 , e-mail: manutd.vt@gmail.com

НАЧАЛО  |  ФЕН КЛУБ  |  ЧЛЕНСТВО  |  MEMBERSHIP  |  БИЛЕТИ  |  MANCHESTER UNITED  |  НОВИНИ  |  КОНТАКТИ

© UNITED.BG