ВСИЧКИ ПОЛЕТА ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОПЪЛНЕНИ НА ЛАТИНИЦА

До УС на ФЕН КЛУБ МАНЧЕСТЪР ЮНАЙТЕД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

МОЛБА ЗА ЧЛЕНСТВО ОТ
Name
Surname
Date of Birth
[dd-mm-yyyy]
E-mail
Telephone
Address
City
One United ID
Country
  ИМЕНАТА ВИ НА ЛАТИНИЦА ТРЯБВА ДА БЪДАТ ВЪВЕДЕНИ ПО НАЧИНА,
ПО КОЙТО СА В ЛИЧНАТА ВИ КАРТА

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е ВЪВЕДЕНИТЕ ОТ ВАС E-MAIL И ТЕЛЕФОН ДА СА АКТУАЛНИ, ЗАЩОТО ЩЕ БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯТА С ВАС
  Декларирам, че доброволно предоставям личните си данни.
  Декларирам, че няма да извършвам действия, накърняващи доброто име на клуба и ще спазвам разпоредбите на устава, вътрешните актове и решенията на Управителният съвет и Общото събрание.
  Запознат/а съм с Устава и Вътрешния правилник на фен клуба и ги приемам.