До УС на ФЕН КЛУБ МАНЧЕСТЪР ЮНАЙТЕД ВЕЛИКО ТЪРНОВО


Име*
Презиме*
Фамилия*
Дата на раждане*
Град*
Тел*
e-mail*
Facebook:
Skype:
One United ID  
 

ЗАБЕЛЕЖКА: ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е ВЪВЕДЕНИТЕ ОТ ВАС ТЕЛЕФОН И E-MAIL ДА СА АКТУАЛНИ, ЗАЩОТО ЩЕ БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯТА С ВАС

Снимка*
Мотиви*
Как и с какво бихте помогнали за развитието и популяризирането на фен клуба
 
* Декларирам, че няма да извършвам действия, накърняващи доброто име на клуба и ще спазвам разпоредбите на устава, вътрешните актове и решенията на Управителният съвет и Общото събрание.
* Запознат/а съм с Устава и Вътрешния правилник на фен клуба и ги приемам.
* Декларирам, че доброволно предоставям личните си данни!
ПРЕПОРЪКИ ОТ НАСТОЯЩИ ЧЛЕНОВЕ НА ФЕН КЛУБА
Име и фамилия
Име и фамилия